U bent hier

Nieuw! NHG-Tabel 62 Behandelgrenzen

13 januari, 2017

Op 13 januari 2017 heeft het NHG een nieuwe tabel gepubliceerd: Tabel 62 Behandelgrenzen.

Een behandelgrens is een individueel besluit van de eindverantwoordelijk arts en de patiënt (of diens vertegenwoordiger) waaruit blijkt of een bepaalde behandeling, zoals een reanimatie, wel of niet uitgevoerd moet worden indien de situatie zich aandient.

De NHG-Tabel 62 Behandelgrenzen is een beknopte lijst van behandelingen die in acute situaties van toepassing kunnen zijn. Bij het vastleggen van een behandelgrens maakt de gebruiker een keuze uit deze lijst van behandelingen. Daarbij wordt aangegeven of deze behandeling wel, niet of onder voorwaarden moet worden uitgevoerd.

De tabel heeft overeenkomsten met de lijst van behandelingen bij de klinische bouwsteen Behandelaanwijzing. De klinische bouwsteen en de bijbehorende lijst wordt beheerd door NICTIZ. Het verschil is dat de NHG-Tabel 62 uitgaat van de ambulante situatie.

  • U kunt het inkijkexemplaar hier raadplegen.
  • Informatie over het vastleggen van een false.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de tabel dan kunt u contact opnemen met Richard Westerhof (r.westerhof@nhg.org).

Met vragen over het downloaden of inloggen op de website kunt u contact opnemen met Annetje Dieleman (a.dieleman@nhg.org).