Medisch gegeven Patiënt

Publieksversie

Bij een patiënt zijn de identificerende en administratieve gegevens van een patiënt vastgelegd. 

Indien een nieuwe patiënt wordt ingevoerd met een identieke achternaam en geboortedatum van een al bestaand patiëntendossier, dan krijgt de huisarts daarvan een melding. Daarbij kunnen beide patiënten worden aangemerkt als meerling.

Patiënt