U bent hier

Nieuwe versie NHG-Tabel 56 Profylaxe en voorzorg

6 augustus, 2018

Op 6 augustus 2018 is een nieuwe versie van NHG-Tabel 56 Profylaxe en voorzorg gepubliceerd op de website van het HIS-referentiemodel. De vorige versie dateerde van mei 2017. De tabel is voor het eerst uitgegeven in juli 2013.

In versie 3 is de toelichting van de volgende profylaxes inhoudelijk gewijzigd:

  • In de toelichting van profylaxe bij bloedingsziekten is bloedige ingreep gespecificeerd naar kies-extractie en is de naam van het handelsproduct vervangen door het generieke product.
  • Bij profylaxe bij endoprothese is de toelichting geactualiseerd naar aanleiding van het verschijnen van een nieuwe NHG-standaard Bacteriële huidinfecties n 2017.
  • Bij profylaxe na lymfklierdissectie is de tekst van de toelichting geactualiseerd, waarbij het advies venapunctie en knelling te voorkomen, is vervallen.
  • Bij Trombose profylaxe is de toelichting geactualiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe NHG-standaard diepe veneuze trombose en longembolie 2017.

Er zijn geen items vervallen of nieuw opgenomen.

Verder is er een structuurwijziging doorgevoerd: bij alle profylaxe-items is in de toelichting de bronvermelding toegevoegd.

De inhoud van de tabel is in te zien op de tabellen-pagina van de website van het HIS-referentiemodel.

Licentiehouders kunnen de nieuwe tabel en de toelichting downloaden.

Met inhoudelijke vragen over de NHG-Tabel 56 kunt u terecht bij Maret Zonneveld.

Met vragen over het inloggen of downloaden kunt terecht bij Annetje Dieleman.