U bent hier

Thema Profylaxe en voorzorg

publieksversie 2018

De huisarts behandelt regelmatig patiënten bij wie onder bepaalde omstandigheden extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Het meest bekende voorbeeld is endocarditis profylaxe: toediening van antibiotica bij een patiënt met een hartafwijking, die een ingreep ondergaat, om een ontsteking aan het hart te voorkomen. Zonder alertheid voor dergelijke voorzorgsmaatregelen is er een risico op een, in principe vermijdbare, ernstige ziekte.

Inleiding

Profylaxe is bedoeld om afspraken vast te leggen die je maakt uitgaande van bepaalde kenmerken van een patiënt, over wat er moet gebeuren wanneer bepaalde situaties zullen optreden.

Die situaties zijn niet voorspelbaar (of en wanneer ze optreden) en het gaat om uitzonderlijke situaties. De situaties hebben niet met de ziekte zelf te maken. Maatregelen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de aandoening zelf horen bij de episode rondom die aandoening en vallen buiten dit thema.

Zorgproces en Informatie

Naar aanleiding van een ziekte of een behandeling signaleert de huisarts dat voor deze patiënt in bepaalde situaties profylaxe relevant wordt. Een voorbeeld hiervan is een patiënt die in het verleden is behandeld voor Hodgkin en daarbij een milt bestraling heeft ondergaan. Er is in dat geval sprake van een functionele asplenie.

De huisarts stelt vast dat deze patiënt antibiotica voorgeschreven krijgt, wanneer de patiënt een bijtwond oploopt, en welke extra vaccinaties de patiënt krijgt, wanneer hij een verre reis gaat maken. Hij legt dit vast als profylaxe. Het gaat om voorgenomen maatregelen, die de zorgverlener pas zal uitvoeren, wanneer de situatie (in het voorbeeld de bijtwond of de verre reis) zich daadwerkelijk voordoet.

De arts legt aan de patiënt uit in welke situaties profylaxe van toepassing is. Het is van belang dat de arts profylaxe deelt met andere zorgverleners.

Een ander voorbeeld is een patiënt die drager is van een resistent micro-organisme. Als het verder een gezond persoon is, heeft dit dragerschap voor de patiënt zelf geen consequenties. Als de patiënt echter moet worden opgenomen in een ziekenhuis is het van belang om het dragerschap te melden aan het ziekenhuis. In het ziekenhuis kunnen aanvullende hygiënische maatregelen getroffen worden, om overdracht naar kwetsbare patiënten te voorkomen. Het gaat hier niet om een risico voor de patiënt zelf, maar een risico voor zijn omgeving.

Gegevens en Functionaliteit

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page