NHG-Tabel 56: Profylaxe

versiedatum: 25-10-2023

In het HIS-Referentiemodel worden de benodigde voorzorgsmaatregelen voor een patiënt vastgelegd in het dossieronderdeel Profylaxe en voorzorg. Om de uitwisseling van profylaxegegevens te vergemakkelijken (bijvoorbeeld tussen huisarts en huisartsenpost) is gekozen voor het vastleggen van profylaxe met behulp van een tabel. De gebruiker kan een dossier-item Profylaxe invoeren door de omschrijving van de profylaxe te selecteren uit de tabel en deze specifiek voor de gebruiker aan te vullen met de maatregelen in vrije tekst.

Op 1 december j.l. was NHG-Tabel 56 Profylaxe versie 8 gepubliceerd met 2 fouten, betreffende de items 1 en 8. In de toelichtingen van deze items stonden harde regeleinden, waardoor de structuur van het bronbestand niet meer klopte. Dit bestand is op 8 december offline gehaald. Het bronbestand versie 8 is gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd op 15 december 2023. 

Vragen of opmerkingen over deze tabel kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

Indien u een licentie heeft op een NHG-Tabel zijn de brongegevens beschikbaar nadat u inlogt of wanneer u de bijbehorende licentie afneemt.