Module Consultondersteuning

Publieksversie

Voorbeelden van modules voor Consultondersteuning zijn het werken met een formularium bij het voorschrijven of een module die patiëntspecifieke alerts geeft tijdens het consult over diagnostiek, beleid of medicatie. Binnen een HIS kunnen meerdere modules voor Consultondersteuning aanwezig zijn. 

Een formularium is een voorbeeld van beslisondersteuning bij het voorschrijven van medicatie, waarbij afhankelijk van de aandoening, een medicatieadvies gegeven wordt. In het NHG-formularium is het farmacotherapeutisch beleid uit de NHG-Standaarden en de NHG-Behandelrichtlijnen, vertaald naar concrete medicatieadviezen. Voorschrijven met behulp van het NHG-Formularium bevordert het voorschrijven volgens NHG-richtlijnen. De firma Digitalis stelt het NHG-Formularium via de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) beschikbaar als elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor. 

Het NHG Formularium is een onderdeel van het NHG-product “Consultwijzer”. Consultwijzer biedt niet alleen consultondersteuning bij voorschrijven, maar biedt ook snelle toegang tot relevante informatie zoals de NHG-standaarden en Thuisarts.

Een andere vorm van consultondersteuning wordt geboden door NHGDoc. NHGDoc is een digitaal beslisondersteunend programma in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het systeem vergelijkt informatie uit het patiëntdossier met de aanbevelingen in de NHG-Standaarden en geeft op basis hiervan patiëntspecifieke alerts en informatie op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie voor 14 verschillende domeinen.