Module Protocollaire zorg

Publieksversie

Zorg voor patiënten met een chronische aandoening wordt in de huisartsenpraktijk vaak systematisch, volgens bepaalde afspraken uitgevoerd. Binnen deze zogeheten protocollaire zorg worden veel gegevens verzameld om de patiënt en het verloop van zijn ziekte door de tijd heen goed te monitoren.

Deze informatie hoort in het medisch dossier en wordt vastgelegd in het HIS. 

Een module voor protocollaire zorg toont de huisarts en de POH wat er in het kader van protocollaire zorg moet worden nagegaan en de module ondersteunt hen bij het registreren van deze informatie. Overzichten van deze vastgelegde informatie geven inzicht in de toestand van de patiënt. 

Het NHG streeft naar verbetering van de registratie-mogelijkheden bij protocollaire zorg. Hiervoor is door het NHG een generiek model ontwikkeld: Prodigmo.