Medisch gegeven Verrichting

Publieksversie

Na elk patiëntcontact bij het afsluiten van het Patiëntendossier biedt het systeem de mogelijkheid om handelingen verricht bij de patiënt of materiaalgebruik vast te leggen om te declareren. In het HIS kunnen alleen de verrichtingen aangemaakt worden, de facturen worden gemaakt in de Factureringmodule.

Verrichting

De financiële vertaling van een handeling verricht bij of voor een patiënt of materiaalgebruik tijdens het contact met de patiënt.