U bent hier

Medisch gegeven Patiëntbericht_in

publieksversie 2020

Een patiëntbericht_in wordt automatisch of handmatig gematched met de juiste patiënt. Daarna wordt het patiëntbericht_in meteen omgezet tot concept-item(s) en wordt het bericht zelf verwijderd.

Uit één bericht kunnen meerdere concept-items worden afgeleid. Zo kan uit een specialistenbrief een concept-uitslag (bijvoorbeeld de gemeten bloeddruk) of een concept-medicatie-afspraak worden afgeleid, indien de bloeddruk of de medicatie-afspraak in de brief volgens een vastgestelde structuur zijn vastgelegd. Het bericht als geheel wordt omgezet in een concept-brief; de tekst blijft dus ook in zijn geheel bewaard in het Medisch dossier van de patiënt, zodat alle gegevens tezamen in hun context behouden blijven.

Dit proces kan in veel gevallen automatisch verlopen, een medisch medewerker zal dan nauwelijks iets met berichten te maken hebben. Bijvoorbeeld: een bericht van het laboratorium over een uitslag wordt door de communicatiemodule omgezet in een patiëntbericht_in, met daarin de uitslag in gestructureerde vorm. Het onderdeel Berichten zal dit patiëntbericht_in automatisch koppelen aan de juiste patiënt, en de uitslag als concept-item in zijn Medisch dossier vastleggen.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page