Praktijkdossierdeel Berichten

Publieksversie

De praktijkmedewerker verwerkt hier inkomende en uitgaande berichten, voor zover dat niet al door het systeem automatisch gedaan is. Het gaat hierbij om het matchen van inkomende patiëntberichten met de juiste patiënt en het aanvullen van uitgaande patiëntberichten waarvan verplichte eigenschappen ontbreken.

Bij zowel interne als externe postverwerking vormen berichten de tussenstap tussen de communicatiemodule en het verwerken van concept-items in de diverse onderdelen van het HIS. Als het goed is ziet de praktijkmedewerker de meeste patiëntberichten niet omdat zij door het systeem al automatisch verwerkt zijn.

​Bij het openen van Berichten ziet de gebruiker overzichten van inkomende- en uitgaande berichten. In dit overzicht staan inkomende berichten (Patiëntbericht_in), die nog niet gematched zijn aan een patiënt en uitgaande berichten (Patiëntbericht_uit), die niet automatisch konden worden verstuurd omdat enkele eigenschappen niet ingevuld zijn.

Een e-consult-aanvraag en voorstel-verstrekkingsverzoek zijn niet eenduidig naar concept-items te vertalen. Deze berichten worden daarom door de praktijkmedewerker verwerkt in praktijkdossierdeel Communicatie met patiënten en praktijkdossierdeel Medicatievoorstellen.

Berichtenlog

Verwerkte berichten zijn vanuit het praktijkdossierdeel in te zien in de berichtenlog.

Functionaliteit

Functie openen

Bij het openen van Inzien/bewerken Berichten ziet de praktijkmedewerker 

  • een overzicht van patiëntberichten_in (niet door het systeem automatisch te matchen).  In dit overzicht kan hij een patiëntbericht_in selecteren en verwerken.
  • een overzicht van patiëntberichten_uit (patiëntberichten met onvolledige adressering of andere patiëntberichten die niet met succes verwerkt zijn door de communicatiemodule). In dit overzicht kan hij een patiëntbericht_uit selecteren en verwerken.
  • toegang tot "berichtenlogboek inzien"

Functie berichtenlogboek inzien

Systeem toont een overzicht van berichtloggen. Elk berichtlog met uitgegaan of ingekomen, patiëntnummer, geadresseerde en afzender en datum/tijd van afhandelen. Systeem biedt de mogelijkheid om de berichtloggen te sorteren naar datum/tijd, ingekomen en uitgegaan, geadresseerde, afzender, BSN van de patiënt.

Beheerde Medische Gegevens:

Patiëntbericht_in

Een patiëntbericht_in wordt automatisch of handmatig gematched met de juiste patiënt. Daarna wordt het patiëntbericht_in meteen omgezet tot concept-item(s) en wordt het bericht zelf verwijderd.

Meer over Patiëntbericht_in

Patiëntbericht_uit

Een patiëntbericht_uit ontstaat uit een dossier-item als de gebruiker opdracht heeft gegeven deze te versturen. Als de verplichte eigenschappen en de geadresseerde ingevoerd zijn zal het systeem ze automatisch naar de Communicatiemodule sturen, voor verdere verzending. Anders wordt het patiëntbericht_uit bewaard totdat de geadresseerde handmatig wordt aangevuld.

Meer over Patiëntbericht_uit

Begrippen