Inbreng door gebruikers

Het NHG komt meerdere keren per jaar bijeen met huisartsen die de HIS-gebruikersverenigingen vertegenwoordigen. Deze klankbordgroep bespreekt de gewenste aanpassingen en vernieuwingen in het HIS-Referentiemodel

Verder stelt deze klankbordgroep jaarlijks een prioriteitenlijst op met Aanbevelingen voor implementatie. Op deze wijze is er een breed draagvlak voor implementatie in de HIS’en.

De leden van de klankbordgroep zijn:

  • Wilfred de Boer, gebruiker van Medicom
  • René van Leeuwen, gebruiker van CGM Huisarts
  • Valentijn Deijns, gebruiker van MicroHIS
  • Frank van Deursen, gebruiker van Promedico
  • Casper Tombrock, gebruiker van OmniHIS

 

Voor vragen of opmerkingen over het HIS-Referentiemodel kunt u zich wenden tot Erica Bastiaanssen: E.Bastiaanssen@nhg.org.