Aanbevelingen voor implementatie

Softwareleveranciers zullen niet alle functionele eisen, die in het nieuwe referentiemodel worden beschreven, in één keer in de bestaande HIS’en – of in een geheel nieuw HIS – verwerken. Om een stimulans te geven aan de bij voorkeur enigszins synchroon verlopende implementatie in de verschillende HIS’en, wordt vanuit het NHG, LHV, HIS-gebruikersverenigingen en InEen een aanbeveling van gedaan welke onderwerpen bij voorkeur moeten worden geïmplementeerd.

De klankbordgroep heeft in de afgelopen jaren onderwerpen aanbevolen voor implementatie in de HIS’en. Het bestuurlijk overleg NHG, LHV, NedHIS en InEen heeft deze aanbeveling onderschreven.

De onderwerpen, die afgelopen jaren zijn aanbevolen voor implementatie in de HIS’en, zijn samengevat tot de volgende lijst:

 1. Beleid (nieuw in 2007 en aangepast in 2016)  
 2. Individueel zorgplan (nieuw in 2014, aangepast in 2015 en 2016) 
 3. Contra-indicaties en overgevoeligheden: medicatie-overgevoeligheden (aangepast 2012, 2017), overige overgevoeligheden (2005), overgevoeligheidsreactie (2012), blokkade van middelen op basis van een overgevoeligheid (2012), contra-indicaties (1985, aangepast in 2005, 2017), afsluiten van contra-indicaties (2011) en bron bij medicatie-overgevoeligheid (2013, aangepast in 2015, 2017) 
 4. Episode-onderhoud: attentievlag bij afgesloten episode (2012), episodebundels (2013 en aanpassing 2019), startdatum en begindatum aandoening (2014), koppelen van informatie aan meerdere episodes (2022) 
 5. Correspondentie (2010: samenvatting vastleggen), toekennen kenmerk Soort correspondentie (2020) 
 6. Behandelingen (2010, voorheen operaties, ingrepen) en de relatie tussen Behandelingen en contra-indicatieaarden (2019), toekennen attentiewaarde (2020). 
 7. Additioneel: Familie-anamnese (1985, 2011 koppeling met diagnostische bepalingen, 2023 vergroten zichtbaarheid), profylaxe (nieuw in 2005, aangepast in 2017, en 2019), koppeling tussen profylaxe en ICPC/Behandeling (2022), aanvullende contactgegevens (2007). Immuunstatus. 
 8. Medicatie: reden van stoppen/wijzigen (2012), reden van voorschrijven (2011), medicatie-afspraak en verstrekkingsverzoek (2014), voorschrijven in dagdelen (2015), toedieningsafspraak, verstrekking, toediening en medicatiegebruik (2018), overzicht Medicatie (2014, aangepast 2018), beantwoording medicatievoorstel / voorstel verstrekkingsverzoek (2022) 
 9. Contact en deelcontact (2015) met daarbij de mogelijkheid tot het toevoegen van een verdieping aan de S-regel (2019), toekennen van informatie aan meerdere episodes, zoek-algoritme voor het vinden van een passende episode, verwerken van informatie in meerdere dossiers (2021) 
 10. Beveiliging: Logging toegang (2015), Autorisatie en rollen: toekennen primaire rollen o.b.v. NHG-tabel (2020) 
 11. Verwijzingen (2014) 
 12. Taakmanagement (2014, aangepast in 2018 en 2019) 
 13. Preventie (nieuw in 2007, aangepast in 2014, tabel influenza 2017) 
 14. Wilsbeschikking: behandelgrenzen (2015 en update 2021), contactpersonen (2017, aangepast in 2019) en wilsverklaringen (bij correspondentie) 
 15. Overzichten: overzicht Medische samenvatting (2015, aangepast 2018), overzicht Uitwisseling (2018), overzicht Openstaande zaken (2019) 
 16. Informatie van de patiënt: E-consult (2020, aangepast 2022), Reden voor afspraak (2020) 
 17. Leeswaarde (2021) 
 18. Documenten integreren in het dossier (2021) 
 19. Zorgnetwerk: Contactpersoon en patiëntvertegenwoordiging (2016), betrokken contactpersoon, betrokken praktijkmedewerker, externe zorgverlener (2022) 
 20.  Diagnostiek (2023, overzichtelijkheid dossierdeel), zelfmeting (2023, conceptuele uitwerking) 

Regelmatig vinden gesprekken over de implementatie van het model plaats tussen de werkgroepleden van het HIS-Referentiemodel en HIS-leveranciers die een licentie hebben.