U bent hier

Inbreng door gebruikers

12 juli, 2017

Het NHG komt meerdere keren per jaar bijeen met huisartsen die de HIS-gebruikersverenigingen vertegenwoordigen. Deze klankbordgroep bespreekt de gewenste aanpassingen en vernieuwingen in het HIS-Referentiemodel

Verder stelt deze klankbordgroep jaarlijks een prioriteitenlijst op met Aanbevelingen voor implementatie. Op deze wijze is er een breed draagvlak voor implementatie in de HIS’en.

De klankbordgroepleden zijn :

  • Gordon Oron, gebruiker van Medicom
  • René van Leeuwen, gebruiker van CGM Huisarts
  • Valentijn Deijns, gebruiker van MicroHIS
  • Jan Sloekers, gebruiker van Promedico
  • Kees in ‘t Veld / ​Casper Tombrock, gebruikers van OmniHIS

Voor vragen of opmerkingen over het HIS-Referentiemodel kunt u zich wenden tot Erica Bastiaanssen: E.Bastiaanssen@nhg.org.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.