U bent hier

Inbreng door gebruikers

12 juli, 2017

Het NHG komt meerdere keren per jaar bijeen met huisartsen die de HIS-gebruikersverenigingen vertegenwoordigen. Deze klankbordgroep bespreekt de gewenste aanpassingen en vernieuwingen in het HIS-Referentiemodel

Verder stelt deze klankbordgroep jaarlijks een prioriteitenlijst op met Aanbevelingen voor implementatie. Op deze wijze is er een breed draagvlak voor implementatie in de HIS’en.

De klankbordgroepleden zijn :

  • Gordon Oron, gebruiker van Medicom
  • René van Leeuwen, gebruiker van CGM Huisarts
  • Valentijn Deijns, gebruiker van MicroHIS
  • Jan Sloekers, gebruiker van Promedico
  • Kees in ‘t Veld / ​Casper Tombrock, gebruikers van OmniHIS

Voor vragen of opmerkingen over het HIS-Referentiemodel kunt u zich wenden tot Erica Bastiaanssen: E.Bastiaanssen@nhg.org.