U bent hier

Inbreng door gebruikers

12 juli, 2017

Het NHG komt meerdere keren per jaar bijeen met huisartsen die de HIS-gebruikersverenigingen vertegenwoordigen. Deze klankbordgroep bespreekt de gewenste aanpassingen en vernieuwingen in het HIS-Referentiemodel.

Verder stelt deze klankbordgroep jaarlijks een prioriteitenlijst op om nieuwe en gewijzigde onderdelen in de HIS’en te implementeren. Op deze wijze is er een breed draagvlak voor implementatie in de HIS’en.

De klankbordgroepleden zijn :

  • Rob Beumer
  • René van Leeuwen
  • Hans Postema
  • Jan Sloekers
  • Kees in ‘t Veld / ​Casper Tombrock

Voor vragen of opmerkingen over het HIS-Referentiemodel kunt u zich wenden tot Erica Bastiaanssen: E.Bastiaanssen@nhg.org.