Medisch gegeven Toedieningsafspraak

Publieksversie

Nadat de apotheek een medicatieafspraak  van de huisarts heeft ontvangen, verwerkt hij die medicatieafspraak en maakt op basis daarvan een toedieningsafspraak en stuurt deze retour naar de huisarts. De toedieningsafspraken vormen de basis voor de teksten, die op de etiketten van de geneesmiddelen voor de patiënt komen en de toedienlijst voor de thuiszorg.

Het systeem herkent bij welke medicatieafspraak de toedieningsafspraak hoort, doordat de toedieningsafspraak expliciet naar die medicatieafspraak verwijst. De toedieningsafspraak heeft kenmerken van een episode-item en valt vanzelf onder dezelfde episode als de medicatieafspraak.

De toedieningsafspraak heeft grofweg dezelfde eigenschappen als een medicatieafspraak; het is feitelijk een concretere invulling van de medicatieafspraak. Het geneesmiddel is op het niveau van handelsproduct beschreven, en de dosering is ingevuld met inachtneming van medisch-inhoudelijke en logistieke omstandigheden. Zo wordt in de apotheek bij baxtermedicatie bijvoorbeeld de concrete deelmomenten ingevuld.

Voor de huisarts is het interessant te weten of en wat de verschillen zijn met de corresponderende medicatieafspraak. In Overzicht Medicatie is beschreven hoe die verschillen onder de aandacht worden gebracht.

Toedieningsafspraak

Een toedieningsafspraak is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraak op een concreet niveau wordt ingevuld.