Medisch gegeven Verstrekking

Publieksversie

De verstrekking is afkomstig van de apotheek. Het beschrijft hoeveel van een geneesmiddel aan de patiënt is uitgegeven.

De verstrekking is het resultaat van een verstrekkingsverzoek van de voorschrijver. Het systeem herkent bij welk verstrekkingsverzoek de verstrekking hoort, doordat de verstrekking expliciet naar die verstrekkingsverzoek verwijst. De verstrekking heeft de kenmerken van een episode-item en valt vanzelf onder dezelfde episode als het verstrekkingsverzoek waar het onder valt.

Voor de huisarts is het in sommige gevallen van belang te weten welke verstrekkingen zijn gedaan bij een medicamenteuze behandeling. Het Overzicht Medicatie beschrijft hoe deze informatie zichtbaar is.

Verstrekking

Een verstrekking is de terhandstelling van een hoeveelheid van een geneesmiddel aan de patiënt, zijn toediener of zijn vertegenwoordiger.