U bent hier

Nieuwe versie van NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift

29 maart, 2018

In februari 2018 zijn wijzigingen doorgevoerd in versie 7 van NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift.

Versie 7 kan worden gezien als een update op de grote veranderingen van versie 6. Een aantal teksten die in versie 6 vervallen zijn, die toch regelmatig in de praktijk gebruikt worden en node worden gemist, zijn in versie 7 weer geactiveerd. Daarnaast is één tekst toegevoegd die in combinatie met ‘zonodig’ kan worden gebruikt.

Deze versie is voorzien van uitgebreide documentatie in PDF. Zoals bij deze tabel gebruikelijk is de structuur en inhoud van de tabel uitgebreid beschreven in het document "NHG-Tabel 25 Versie 7 Structuur en inhoud".
Voor helpdesks en huisartsen is een lijst met mogelijke alternatieven voor een deel van de vervallen teksten beschikbaar.
Tenslotte is het document "NHG-Tabel 25 Aandachtspunten bij implementatie Versie 7" meegeleverd dat aandachtspunten bespreekt voor het in gebruik nemen van versie 7. Dit is vooral van belang voor leveranciers en daarom alleen voor licentiehouders te downloaden. De kernpunten hiervan zijn:

In versie 6/7 zijn veel aanvullende teksten op ‘vervallen’ gezet.

  • Let bij het inlezen op die status ‘vervallen’. Vervallen teksten mogen door de gebruiker niet meer worden gekozen (maar wel worden gebruikt om oude voorschriften correct weer te geven).
  • Controleer of houd anderszins rekening met voorgedefinieerde voorschriften die mogelijk nog vervallen teksten bevatten.
  • Informeer de gebruiker over vervallen teksten en de gevolgen daarvan.
  • Bij gebruik van Prescriptor/NHG formularium moet u ofwel vervallen teksten vanuit de Prescriptor nog accepteren, ofwel een aantal maanden wachten met inlezen van de nieuwe tabel versie 7.

Verkrijgbaarheid

Op deze website kunt u de PDF-versie van de tabel downloaden, waarin de structuur en werkwijze wordt uiteengezet en de tabellen zijn opgenomen. Voor leveranciers zijn computer leesbare versies van de tabellen beschikbaar.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de NHG-Tabel Gebruiksvoorschrift en voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen kunt u terecht bij: Henk Westerhof of Erica Bastiaanssen.