U bent hier

Nieuwe versie van NHG-Tabel 24 ICPC en aanverwante tabellen

29 maart, 2018

In maart 2018 is versie 6 van de ICPC-1 tabel uitgeleverd. Ook voor aanverwante tabellen heeft dit gevolgen.

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1. De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Versie 5 van de ICPC-1 tabel dateert uit 2013. In maart 2018 is versie 6 uitgebracht.

Versie 6, maart 2018

Op basis van feedback van leden, expertgroepen en de verenigingsraad is in deze versie de vertaling van sommige (sub)rubrieken aangepast aan de huidige terminologie, zijn er 10 nieuwe subrubrieken opgenomen en 5 komen te vervallen. Enkele voorbeelden: rubriek A20 is vertaald als Gesprek levenseinde/behandelwensen; er zijn een nieuwe subrubrieken toegevoegd voor actinische keratose en voor prikkelbare luchtwegen. In 14 hoofdtitels of subcodetitels zijn tekstuele wijzigingen aangebracht. De exacte wijzigingen zijn hiervoor u op een rijtje gezet in de documentatie bij versie 6.

Versie 6 van ICPC-1 is online te doorzoeken met de ICPC-zoeker.

Licentiehouders kunnen de nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en de technische documentatie downloaden.

Wijzigingen in aanverwante tabellen

Sommige wijzigingen in deze versie van de ICPC-1 tabel raken ook aanverwante tabellen. Daarom zijn er tevens nieuwe versies gepubliceerd van de volgende tabellen:

- NHG-Tabel 27 ICPC en contra-indicatie aarden - versie 13

- NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde - versie 5. Lees ook het nieuwsbericht met een korte beschrijving.

- NHG-Tabel 57 Episodebundels - versie 2

Van NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie verschijnt later dit voorjaar een nieuwe versie.

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met Khing Njoo.