Overzicht Medicatie

Publieksversie

Het overzicht van medicatie ondersteunt de huisarts in het veilig voorschrijven van medicatie. Het overzicht toont de actuele en recente medicatie. Ook toont het overzicht contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden. Vanuit dit overzicht is er toegang tot aanvullende informatie over medicatie.

Vanuit het overzicht kan de huisarts onder andere medicatie voorschrijven en andere medicatiegegevens toevoegen. Deze en andere functionaliteit is beschreven in dossierdeel Medicatie.

Weergave van actuele medicatie

De weergave van de actuele medicatie is opgebouwd uit verschillende gegevens. Deze gegevens zijn gegroepeerd naar medicamenteuze behandeling in medicatieregels. 

Medicatieregel

Eén medicatieregel heeft betrekking op één medicamenteuze behandeling met een geneesmiddel. Een medicatieregel toont in de eerste plaats de actuele medicatieafspraken van die medicamenteuze behandeling. In een medicatieregel kan in bijzondere situaties ook een toediening en het medicatiegebruik worden weergegeven. Bij ieder soort gegeven in de medicatieregel is het duidelijk welk soort medicatiegegeven het betreft, bijvoorbeeld door middel van een icoontje.

Per medicatieregel wordt een indicatie gegeven van de therapietrouw. Dit is gebaseerd op geschatte einddatum zijn die het HIS berekent op basis van zowel de therapeutische als logistieke informatie. De geschatte einddatum geeft aan tot wanneer de patiënt medicatie op voorraad zou moeten hebben.

Medicatieafspraak in een medicatieregel

In het geval dat in een medicamenteuze behandeling meer dan één medicatieafspraak actueel is, dan worden medicatieafspraken onder elkaar in dezelfde medicatieregel getoond. Van een medicatieafspraak wordt tenminste het geneesmiddel met de sterkte, het specialisme de dosering, de ingangs- einddatum en duur die van toepassing is en de reden van wijzigen/stoppen getoond in de medicatieregel.

Toedieningsafspraak in een medicatieregel

Wanneer de onderliggende toedieningsafspraak teveel afwijkt van de medicatieafspraak dan laat het systeem bij de medicatieafspraak zien waar het afwijkt. Verschillen zijn: het geneesmiddel (handelsproduct) valt niet onder hetzelfde voorschrijfproduct, de dosering verschilt of de ingangsdatum, duur of einddatum wijkt teveel af.
Hoeveel deze periode af moet wijken voordat de waarschuwing wordt weergegeven is op praktijkniveau vast te leggen. Het is vrijwel nooit relevant te weten dat de patiënt zijn medicatie een dag te laat heeft afgehaald, maar wel als dit weken later is. Bij ieder van deze kenmerken wordt in het overzicht een waarschuwing weergegeven (zoals een kleurcode of een uitroepteken). De huisarts kan vervolgens de onderliggende gegevens inzien

Medicatiegebruik in een medicatieregel

Actueel Medicatiegebruik dat in de huisartsenpraktijk is vastgelegd wordt weergeven in een medicatieregel, vergelijkbaar met de medicatieafspraak.

  • Afwijkend gebruik wordt weergeven in dezelfde medicatieregel als de medicatieafspraken van die behandeling;
  • Zelfmedicatie kent zijn eigen medicatieregel die alleen het medicatiegebruik weergeeft;
  • Gebruik bij onbekende afspraak : vanuit het overzicht van actuele medicatie of vanuit een medicatieregel. wordt, indien beschikbaar, in een bestaande medicatieregel weergegeven, anders kent het zijn eigen medicatieregel.
Toediening in een medicatieregel

Een in de huisartsenpraktijk vastgelegde toediening, die in het kader van een medicatieafspraak is gedaan, wordt getoond in dezelfde medicatieregel. Een toediening, die niet in het kader van een medicatieafspraak is gemaakt, kent zijn eigen medicatieregel.
In de weergave van actuele medicatie worden alleen toedieningen van diezelfde dag weergegeven.

Recente medicatie

De weergave van recente medicatie toont de onlangs geëindigde medicatie/medicamenteuze behandelingen. In iedere medicatieregel van deze weergave toont de laatste medicatieafspraak, medicatiegebruik en/of toediening van een medicamenteuze behandeling. De medicatieregels zijn chronologisch gesorteerd op datum van eindiging van de medicamenteuze behandeling, met de laatste geëindigde bovenaan.

Ongeveer dezelfde ordening als bij de weergave actuele medicatie is van toepassing. De laatste toediening van een medicamenteuze behandeling wordt alleen weergegeven wanneer deze niet in het kader van een medicatieafspraak is gedaan.

Hoever terug wordt weergegven in deze weergave, wordt op praktijkniveau ingesteld. Bijvoorbeeld medicatie van die de laatste drie maanden is geëindigd. Van daaruit kan verdere geschiedenis worden ingezien.

Aanvullende weergaven

Vanuit een medicatieregel kan achterliggende informatie over de medicamenteuze behandeling worden ingezien. Dat zijn tenminste de volgende weergaven:

  • Therapie beloop: de medicatieafspraken met hun ingangs- en einddatum die van toepassing waren, in de volgorde van hun periode weergegeven.
  • Logistiek: de verstrekkingsverzoeken en verstrekkingen binnen één medicamenteuze behandeling, gesorteerd op datum.
  • Decursus: een (op gebeurtenisdatum gesorteerde) chronologische weergave van alle medicatiegegevens van de medicamenteuze behandeling.

Vanuit een medicatieafspraak is er toegang tot het inzien van:

  • Toedieningsafspra(a)k(en) die op basis van een specifieke medicatieafspraak zijn gemaakt.

Begrippen