Dossierdeel Immuunstatus

Publieksversie

In dit dossierdeel legt de zorgverlener immuunstatus-gegevens vast. Een immuunstatus-gegeven geeft weer wat de immuunstatus van een patiënt is voor een specifieke infectieziekte.

Alleen de meest recente versie wordt getoond. Oudere versies kunnen, indien gewenst, wel worden ingezien.

Bij het vastleggen van een immuunstatus-gegeven kan de zorgverlener informatie overnemen die al bij een andere infectieziekte is ingevuld bijvoorbeeld in het geval van combinatievaccins.

Beheerde Medische Gegevens:

Immuunstatus-gegeven

Als er informatie bekend is over de immuunstatus van een patiënt, legt de zorgverlener hier een immuunstatus-gegeven over vast.

Meer over Immuunstatus-gegeven

Begrippen