Medisch gegeven Immuunstatus-gegeven

Publieksversie

Als er informatie bekend is over de immuunstatus van een patiënt, legt de zorgverlener hier een immuunstatus-gegeven over vast.

Per infectieziekte kan een immuunstatus-gegeven worden ingevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NHG-Tabel Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden (tabel 66).

Naast informatie over de betreffende infectieziekte kan de zorgverlener in het immuunstatus-gegeven vastleggen of de ziekte is doorgemaakt.  Hij kan aangeven of vaccinatie heeft plaats gevonden, of de vaccinatieserie compleet is, wat de toedieningsweg van de vaccinatie is geweest (bijvoorbeeld oraal) en wat de datum van de laatste vaccinatie is geweest. Ook informatie over de titer en de datum van een titerbepaling kunnen worden geregistreerd. De zorgverlener kan aangeven wat de verwachte einddatum van de bescherming is en indien gewenst nog een toelichting in vrije tekst toevoegen, zoals informatie over een subtype (meningokokken C of juist meningokokken ACWY).

Immuunstatus-gegeven

Waargave van de immuunstatus van een patiënt voor een specifieke infectieziekte.

De inschatting vindt plaats op basis van informatie over eerdere vaccinaties of doorgemaakte ziektes.

Begrippen