U bent hier

HIS-Referentiemodel 2019

23 december, 2019

Eind November is het HIS-Referentiemodel van 2019 gepubliceerd. Zowel de volledige versie, voor licentiehouders, als de publieksversie. Nieuw in deze versie is de verslaglegging rondom vaccinaties en de mogelijkheid om verdiepende informatie toe te voegen aan de S-regel. Er zijn aanpassingen gedaan aan Taken, Episodebundels en Profylaxe.

Vaccinaties

Sinds 2018 beschrijven we dat het toedienen van een vaccinatie wordt vastgelegd als Medicatie-toediening. In deze versie van het HIS-Referentiemodel introduceren we daarnaast de immuunstatus. Een immuunstatus-gegeven geeft weer wat de immuunstatus van een patiënt is voor een specifieke infectieziekte, waartegen gevaccineerd kan worden oftewel in hoeverre een patiënt op een specifiek moment is beschermd tegen een infectieziekte. Per infectieziekte kan je vastleggen of een patiënt al is gevaccineerd, of dat hij de ziekte heeft doorgemaakt. Verder kan je vastleggen of een vaccinatieserie is afgerond en wanneer de laatste vaccinatie toegediend is.

POH-GGZ

Zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk hebben verschillende wensen rondom verslaglegging. De huisarts houdt het bijvoorbeeld vaak kort, de POH-GGZ heeft juist de behoefte aan uitgebreide details. De beschrijving van SOEP-verslag is daarom aangepast in 2019 om ruimte te geven aan onder andere de POH-GGZ voor uitgebreidere verslaglegging binnen de SOEP-systematiek.

Episodebundels, Profylaxe, Taken

De beschrijving van episodebundels is uitgebreid. In deze versie is uitgewerkt hoe je met behulp van episodebundels ook de lange episodelijsten kan ordenen.

Bij Profylaxe is het registreren van een profylactische maatregel vervallen. Nu is beschreven dat bij het raadplegen van Profylaxe informatie over de mogelijke maatregel getoond wordt. Deze informatie ligt vast in de NHG-Tabel Profylaxe.

Bij een taak is nu duidelijker onderscheid gemaakt tussen de categorie taak (keuze uit de NHG-Tabel Taken) en de omschrijving van de specifieke taak, die de zorgverlener vastlegt in de toelichting. Daarvoor is zowel de NHG-Tabel Taken als de omschrijving van het medische gegeven Taak aangepast.