Medisch gegeven Patiëntinformatie

Publieksversie

Het gegeven Patiëntinformatie bevat de vraag de van de patiënt, indien hij die elektronisch aan de zorgverlener heeft gesteld door middel van een e-consult-aanvraag, en het antwoord van de zorgverlener.

Bij het verwerken van een binnengekomen e-consult-aanvraag, maakt het systeem een concept-Patiëntinformatie aan. In dit concept staat de vraag uit de e-consult-aanvraag van de patiënt klaar. Deze vraag kan niet worden gewijzigd.

Een medisch medewerker bekijkt de vraag en voegt een antwoord toe. Hij slaat het op als definitieve Patiëntinformatie.

Een medisch medewerker kan een medisch gegeven Patiëntinformatie vastleggen zonder dat er een voorafgaande vraag van de patiënt aanwezig is. Daarvoor zal hij via het dossierdeel Deelcontacten een nieuw contact aanmaken, te weten een e-consult.

Patiëntinformatie

Letterlijke teksten die uitgewisseld wordt tussen huisarts en patiënt binnen een e-consult.

Bij een e-consult met een expliciete vraag van de patiënt: informatie van de patiënt (vraag en omschrijving klachten) en het antwoord van de huisarts. Bij een e-consult over een vraag die eerder in een direct contact is gesteld: alleen het antwoord van de huisarts.

Begrippen