U bent hier

Medisch gegeven Patiëntinformatie

publieksversie 2022

Het gegeven Patiëntinformatie bevat de vraag de van de patiënt, indien hij die elektronisch aan de zorgverlener heeft gesteld door middel van een e-consult-aanvraag, en het antwoord van de zorgverlener.

Bij het verwerken van een binnengekomen e-consult-aanvraag, maakt het systeem een concept-Patiëntinformatie aan. In dit concept staat de vraag uit de e-consult-aanvraag van de patiënt klaar. Deze vraag kan niet worden gewijzigd.

Een medisch medewerker bekijkt de vraag en voegt een antwoord toe. Hij slaat het op als definitieve Patiëntinformatie.

Een medisch medewerker kan een medisch gegeven Patiëntinformatie vastleggen zonder dat er een voorafgaande vraag van de patiënt aanwezig is. Daarvoor zal hij via het dossierdeel Deelcontacten een nieuw contact aanmaken, te weten een e-consult.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page