Praktijkdossierdeel Autorisatie

Publieksversie

In praktijkdossierdeel Autorisatie worden de autorisatierollen beheerd.

Onder autorisatie wordt het toekennen van rechten aan medewerkers verstaan. Een ‘recht’ geeft toegang tot specifieke functionaliteit in het HIS, zoals toegang tot specifieke medische gegevens. De Handreiking Informatiebeveiliging voor eerstelijnsinformatiesystemen (Deel 1 Authenticatie en Autorisatie) biedt de HIS-leverancier aanwijzingen hoe het HIS de huisarts ondersteunt in het overzichtelijk houden van de autorisatie met behulp van een rollensysteem.

Een autorisatierol bevat een pakket aan rechten. Aan een medewerker kunnen meerdere rollen worden toegekend. Een medewerker krijgt één primaire rol, die herkenbaar is omdat het gebaseerd is op de functie die hij heeft in de huisartsenpraktijk. Voorbeelden zijn ‘arts’, ‘doktersassistent’ en 'praktijkondersteuner’. In NHG-Tabel Primaire autorisatierollen zijn de primaire rollen vastgesteld. Daarnaast kunnen meerdere additionele rollen worden toegekend, bijvoorbeeld ‘medewerkeradminstratie’, ‘POH GGZ’, ‘POH Somatiek’. De additionele rollen kunnen per praktijk verschillen.

In het praktijkdossierdeel Autorisatie worden de autorisatierollen beheerd: additionele rollen kunnen worden aangemaakt en verwijderd, en de rechten die bij een primaire of additionele rol horen kunnen worden aangepast.

Iedere wijziging aan de rechten van een rol worden gelogd.

Begrippen