U bent hier

HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd: dit zijn de wijzigingen

26 februari, 2021

Begin oktober 2020 is de geïntegreerde versie het HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd. Deze publicatie bevat de volledige versie voor licentiehouders èn de publieksversie.

Deze publicatie bevat zowel de volledige versie voor licentiehouders, als de publieksversie. Nieuw in deze versie is de Reden voor afspraak, zoals de patiënt die vermeldt en een module Autorisatie. Er zijn aanpassingen gedaan aan e-Consult, Behandelingen, Sociale gegevens, Medewerker en Correspondentie.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.