U bent hier

HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd: dit zijn de wijzigingen

26 februari, 2021

Begin oktober 2020 is de geïntegreerde versie het HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd. Deze publicatie bevat de volledige versie voor licentiehouders èn de publieksversie.

Deze publicatie bevat zowel de volledige versie voor licentiehouders, als de publieksversie. Nieuw in deze versie is de Reden voor afspraak, zoals de patiënt die vermeldt en een module Autorisatie. Er zijn aanpassingen gedaan aan e-Consult, Behandelingen, Sociale gegevens, Medewerker en Correspondentie.

E-consult

Om informatie, die de patiënt en de arts uitwisselen in het kader van een e-consult te vast te kunnen leggen in het medisch dossier, beschrijven we nieuw gegeven e-consult. Ook beschrijven we hoe deze informatie terug te zien is in het overzicht van deelcontacten.

Online afspraak: Medisch gegeven Reden voor afspraak

Voor het vastleggen van de tekst die een patiënt aanlevert bij een online afspraak of die de assistent noteert bij het maken van een afspraak, introduceren we het gegeven Reden voor afspraak.

Attentievlag bij ingrijpende behandelingen

We beschrijven functionaliteit voor het automatisch toekennen van een attentievlag bij behandelingen, die hiervoor zijn aangemerkt in de NHG Tabel Behandelingen en ingrepen.

Autorisatie en rollen

We beschrijven functionaliteit voor het toekennen van autorisatierollen bij het medisch gegeven Medewerker en in een nieuwe module Autorisatie. Voor het vastleggen van de primaire rol bij een Medewerker is de nieuwe NHG-Tabel Primaire autorisatierollen beschikbaar.

Ordening Correspondentie

Deze wijziging is als tussenrelease van 2019 al in april 2020 doorgevoerd, maar wordt hier nogmaals genoemd. De ingaande en uitgaande brief worden voorzien van een extra kenmerk, te weten het soort correspondentie. Hiervoor is de nieuwe NHG-Tabel Soort Correspondentie gepubliceerd. Het filteren op kenmerken voor het ordenen van de brieven is beschreven in het dossierdeel Correspondentie.

Soort sociaal gegeven

Er is nu een vaste keuzelijst voor de onderwerpen bij sociale gegevens. Deze worden uitgeleverd in de nieuwe NHG-Tabel Soort Sociaal gegeven.

Tekstuele wijzigingen

In het HIS-Referentiemodel zijn tekstuele verduidelijkingen aangebracht. De meest ingrijpende tekstuele aanpassing is het toevoegen van het Thema Behandelingen. Dit is een aanvulling op het al bestaande dossierdeel Behandelingen en het medisch gegeven Behandeling.