Praktijkdossierdeel Dossiers met leeswaardige informatie

Publieksversie

Medische gegevens kunnen als leeswaardig gekenmerkt zijn om medewerkers binnen de praktijk er op te attenderen dat er belangrijke, nieuwe informatie over een patiënt is. Het praktijkdossierdeel biedt voor de praktijkmedewerker inzage welke informatie voor hem als actueel leeswaardig is gekenmerkt.

De medewerker ziet een lijst met patiënten waar het dossier voor de medewerker actuele lezenswaardige informatie bevat. Daarbij wordt getoond wanneer en door wie dat is gekenmerkt en tot wanneer de informatie lezenswaardig is.

De medewerker kan in het overzicht een patiënt selecteren van wie het dossier actuele leeswaardige informatie bevat. Het systeem toont dan de gegevens uit het dossier die voor deze medewerker gekenmerkt zijn. Na selectie van een gekenmerkt gegeven wordt het gegeven getoond in het medisch dossier van de patiënt.

Begrippen