Medisch gegeven Leeswaarde

Publieksversie

Wanneer een praktijkmedewerker andere medewerkers binnen de praktijk wil attenderen dat er belangrijke, nieuwe informatie over een patiënt is, kan hij dit doen door gegevens in het dossier van de patiënt het kenmerk leeswaarde toe te kennen.

Het kenmerk wordt gekoppeld aan een medisch gegeven. Het kenmerk bevat wie het gegeven gekenmerkt heeft, voor wie het gegeven als leeswaardig gekenmerkt is en tot wanneer de informatie lezenswaardig is.  

Leeswaarde

Kenmerk om aan te geven dat een gegeven voor een andere medewerker in de praktijk belangrijke, nieuwe informatie bevat.

Dit kenmerk is tijdelijk en bedoeld voor gebruik binnen de praktijk. Het hoort daarmee niet tot het medisch dossier en gaat niet mee in de dossieroverdracht naar de volgende huisarts.