Medisch gegeven Persoonlijke aantekening

Publieksversie

Een persoonlijke aantekening bevat een werkaantekening van de zorgverlener. Een persoonlijke aantekening kan niet gedeeld worden met andere medewerkers in de praktijk. Het behoort dan ook niet tot het Medische Dossier.

Op juridische gronden zijn de aantekeningen alleen door de invoerder zelf in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hierdoor is de functionaliteit beperkt.

Persoonlijke aantekening

Persoonlijke werkaantekening van een praktijkmedewerker over een patiënt.