Medisch gegeven Beantwoording medicatievoorstel

Publieksversie

In een Beantwoording medicatievoorstel legt de huisarts vast wat hij met de apotheek heeft uitgewisseld over het aanvragen van medicatie.

Bij het beantwoorden van een voorstel-verstrekkingsverzoek van de apotheek (in bijvoorbeeld het praktijkdossierdeel Medicatievoorstellen), maakt het systeem op basis daarvan een concept-Beantwoording medicatievoorstel en het daaraan gerelateerd concept-verstrekkingsverzoek aan.

Indien de huisarts het voorstel accepteert, vult de huisarts het concept-verstrekkingsverzoek verder in en doet gewenste wijzigingen. Het geneesmiddel mag niet worden gewijzigd, want dan gaat de essentie verloren van het verzoek. De hoeveelheid mag wel worden aangepast evenals andere details, zoals het aantal herhalingen. Wanneer hij iets wijzigt dan kan hij desgewenst de wijziging toelichtingen in het concept Beantwoording medicatievoorstel. Tenslotte slaat hij tegelijk het Verstrekkingsverzoek en de Beantwoording medicatievoorstel definitief op. Het systeem stuurt dan twee berichten naar de apotheek: het definitieve verstrekkingsverzoek en de antwoord-voorstel-verstrekkingsverzoek met het besluit en de toelichting.

Indien de huisarts het voorstel afwijst dan geeft hij een reden op in het medisch gegeven Beantwoording Medicatievoorstel. Bij het definitief opslaan stuurt het systeem één bericht (antwoord-voorstel-verstrekkingsverzoek) naar de apotheek met de reden van de afwijzing.

Het definitieve Beantwoording medicatievoorstel bevat de tekstuele toelichting van de apotheker uit het voorstel-verstrekkingsverzoek en het antwoord (besluit en toelichting) van de huisarts, zoals dat verzonden is middels het antwoord-voorstel-verstrekkingsverzoek.

Beantwoording medicatievoorstel

Letterlijke teksten die uitgewisseld worden rondom een voorstel voor medicatie en de afhandeling ervan.

Met het medisch gegeven Beantwoording medicatievoorstel wordt de communicatie van het voorstel-verstrekkingsverzoek en het antwoord-voorstel verstrekkingsverzoek opgeslagen in het medisch dossier.

Begrippen