Medisch gegeven Derde

Publieksversie

Een Derde is onderdeel van het relatiebeheer van de huisartsenpraktijk en geen onderdeel van het medisch dossier. Een Derde beschrijft een zorgverlener of een zorgaanbieder.

Derde

Een instelling of een persoon buiten de huisartsenpraktijk die benaderd kan worden vanuit de huisartsenpraktijk in het kader van patiëntenzorg. 

De geadresseerde in uitgaande berichten en de afzender van binnenkomende brieven is een derde (ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, specialisten, huisartsen, apotheken en andere zorgverleners). 

Begrippen