Module Relatiebeheer

Publieksversie

Er bestaan vele geschikte softwarepakketten voor relatiebeheer. Een dergelijke relatiebeheermodule is essentieel voor de postverwerking.

Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om op eenvoudige wijze derden en hun contactgegevens toe te voegen aan en te beheren in het HIS.

Beheerde Medische Gegevens:

Derde

Een Derde is onderdeel van het relatiebeheer van de huisartsenpraktijk en geen onderdeel van het medisch dossier. Een Derde beschrijft een zorgverlener of een zorgaanbieder.

Meer over Derde

Begrippen