NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift

14 april, 2023

NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift wordt gebruikt voor het coderen van het gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel.

Versie 10, juli 2023

Deze versie komt relatief snel op versie 9 (april 2023). In deze versie is een drietal wijzigingen opgenomen, die abusievelijk nog niet meegenomen waren in versie 9. Daarnaast is een tweetal correcties in de documentatie aangebracht.

De tekst van twee aanvullende teksten is aangepast, namelijk:

  • 225 : Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl
  • 244 : Pas op met citrusfruit, zie Apotheek.nl

Er is één wijziging gekomen in de tabel component a, Eenheid gebruiksadvies. Dit betreft de eenheid ‘spray’. Deze is nu gekoppeld aan de Eenheid G-Standaard ‘DOSIS’ (‘DO’), en de meervoudsvorm is nu ‘sprays’.

Aanpassingen in de documentatie

In de documentatie is een aantal correcties aangebracht. Deze typefouten waren niet in de bronbestanden aanwezig.

In de PDF-documentatie is een tikfout hersteld. Aanvullende tekst 1541 had memocode HB3KW en is gecorrigeerd naar HBK3W. Het elektronische bestand was al correct.

Iets soortgelijks geldt voor de PDF-documentatie bij 1386 'Buiten koelkast max. 6 maanden houdbaar'. Hier was in de documentatie versie het woord ‘maanden’ afgekort.

Het gaat hier alleen om correcties in de documentatie: in de uitlevering van de tabellen zelf kwamen deze 2 foutjes niet voor.

Uitgebreide informatie over deze versie, alsmede verschillen met de voorgaande versies vindt u in de documentatie bij deze tabel.

Verkrijgbaarheid

Versie 10 is de actuele versie voor gebruik in de HIS’en. De tabel gebruiksvoorschrift wordt voor huisartsen meegeleverd met het HIS en via de HIS leverancier up-to-date gehouden.

Op de website van het HIS-referentiemodel kunt u de documentatie (PDF) downloaden, waarin de structuur en werkwijze wordt uiteengezet en tevens de tabellen zelf zijn opgenomen. Voor leveranciers zijn computer leesbare versies van de tabellen beschikbaar.

Contactpersonen

Voor inhoudelijke vragen over de tabel gebruiksvoorschrift en voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen kunt u terecht bij:

Henk Westerhof of Erica Bastiaanssen, via referentiemodel@nhg.org.

van het NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg