NHG-Tabel 24 ICPC

30 march, 2023

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

Versie 10, april 2022

In april 2022 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn beschreven in de documentatie bij versie 10. De ICPC-tabel is goed te doorzoeken met de online ICPC-1 zoeker.

Hieronder volgt een overzicht van nieuwe, gewijzigde en vervallen ICPC-(sub)codes.

Nieuwe ICPC subcodes

A01.01 Chronische pijn
A44 Immunisatie/preventieve medicatie algemeen
A50 Medicatie/recept/injectie algemeen
F99.07 Achtersteglasvochtmembraanloslating
K77.03 Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie
K77.04 Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie
N99.04 Cerebrale parese
R44 Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen
R83.04 Langdurige COVID-19
X49 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
X82.02 Genitale verminking vrouw

Wijzigingen

P21 Overactief(kind)/hyperkinetisch syndroom > Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
P70 Seniele dementie/Alzheimer > Dementie
P70.02 Multi-infarct dementie > Vasculaire dementie
P78 Neurasthenie/surmenage > Overspanning
T82 Adipositas > Obesitas

Vervallen

K77.02 - Chronische decompensatio cordis

Aanpassingen in ICPC thesaurus

De ICPC-thesaurus bevat altijd de actuele versie van de ICPC-tabel. De bronbestanden en documentatie van de ICPC-thesaurus zijn hier te downloaden. In de online ICPC-zoeker bevat de actuele versie van de ICPC-thesaurus.

Voor het vinden van de nieuwe subcodes zijn in de ICPC thesaurus de volgende trefwoorden opgenomen:

 • Ejectie
 • Ejectiefractie
 • AGVL
 • Achtersteglasvocht
 • Glasvochtloslating
 • Glasvochtmembraanloslating
 • Achtersteglasvochtmembraanloslating
 • Baxter
 • Baxterrol
 • Medicatierol
 • Verminking
 • Verminkt

Aan de thesaurus zijn meerdere trefwoorden toegevoegd waardoor diverse ICPC’s beter te vinden zijn:

 • Overspanning
 • Aandachtsdeficientie
 • Hyperactiviteit
 • Reuscelarteriitis

Aanpassingen in ICPC gerelateerde NHG-Tabellen

NHG-Tabellen die gerelateerd zijn aan de ICPC-1 tabel, zijn tevens geactualiseerd. Daarom wordt nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van:

Achtergrond

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. De meest recente versie vindt u op de downloadpagina van de NHG-Tabel. 

De ICPC-tabel is goed te doorzoeken met de online ICPC-1 zoeker.

Meer met ICPC op NHG.org

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer via: referentiemodel@nhg.org

van het NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg