NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde

30 march, 2023

De NHG-Tabel ICPC codes van episodes die in aanmerking komen voor een attentiewaarde is bedoeld om de gebruiker van een EPD te helpen bij het adequaat vastleggen van episodes met attentiewaarde (probleemstatus).

Versie 9, april 2022

In april 2022 is versie 9 van NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde gepubliceerd, tegelijk met de nieuwe versie van de ICPC-1 tabel.

Er zijn 6 ICPC-subcodes met een attentiewaarde opgenomen:

ICPC code ICPC titel Categorie
A01.01 Chronische pijn 1
K77.03 Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie 2
K77.04 Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie 2
N99.04 Cerebrale parese 2
R83.04 Langdurige COVID-19 1
X82.02 Genitale verminking vrouw 1

Er zijn 5 ICPC-subcodes met een attentiewaarde gewijzigd:

ICPC code ICPC titel Categorie Wijziging
P21 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1 titel
T82 Obesitas 1 titel
P70 Dementie 2 titel
P70.02 Vasculaire dementie 2 titel
D72.02 Acute hepatitis B 2 categorie

Tevens is 1 ICPC-subcode komen te vervallen: K77.02 - Chronische decompensatio cordis.

Verkrijgbaarheid

Deze NHG-Tabel is te downloaden voor licentiehouders ICPC-tabellen. Wanneer deze tabel is ingebouwd in het HIS, zal de huisarts beter geadviseerd worden bij het adequaat vastleggen van de episodes met attentiewaarde. De tabel is in te zien via deze link.

Achtergrond en toelichting bij de tabel

De inhoud van deze tabel is gebaseerd op twee al bestaande lijsten met ICPC codes die automatisch aan de Probleemlijst moeten worden toegevoegd: de lijst van Hiddema en van het HAG-net AMC. De tabel is op grond van consensus in een werkgroep van huisartsen tot stand gekomen. De werkgroep heeft de ICPC ingedeeld in drie categorieën en per categorie criteria opgesteld. De lijst met ICPC codes is onder te verdelen in drie categorieën:

Categorie 0: ICPC codes die niet in aanmerking komen voor een attentiewaarde;
Categorie 1: ICPC codes die mogelijk in aanmerking komen voor een attentiewaarde en
Categorie 2: ICPC codes die bijna altijd in aanmerking komen voor een attentiewaarde.

De indeling in categorieën biedt een informatiesysteem de mogelijkheid om de gebruiker gedifferentieerd te adviseren bij het vastleggen van de attentiewaarde bij episodes. De tabel bevat alle ICPC codes in categorie 1 en 2. De tabel wordt door het NHG onderhouden.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer via: referentiemodel@nhg.org

van het NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg