NHG-Tabel 58 ICPC codes voor griepselectie

30 march, 2023

Deze NHG-Tabel koppelt de indicaties zoals genoemd in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie aan ICPC codes. Eenmaal ingebouwd in uw HIS, vereenvoudigt deze tabel het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik.

Elk jaar vindt er in de huisartsenpraktijk een selectie plaats van patiënten die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Deze selectie gebeurt in het HIS op basis van indicaties/aandoeningen, weerstandverlagende medicatie en doorgemaakte ingrepen en/of behandelingen. Voor de selectie op basis van de indicaties/aandoeningen wordt gezocht naar de ICPC gecodeerde diagnoses. Welke ICPC-codes dit betreft was tot op heden tekstueel opgenomen in de handleiding van de griepselectie. Om aanpassingen in deze lijst van ICPC-codes makkelijker te kunnen doorvoeren en verwerken in de HIS’en, wordt de lijst nu uitgeleverd in een NHG-Tabel.

Specificiteit

De tabel bevat ICPC codes en een aanduiding voor de specificiteit. Patiënten met een aandoening met specificiteit 3 hebben een relevante indicatie voor de griepvaccinatie. Bij de patiënten met een mogelijk relevante aandoening zal bij specificiteit 2 gelet moeten worden of de patiënt voldoet aan het ernst- en/of tijdscriterium van de beschreven aandoening. Bij een specificiteit 1 zal gekeken moeten worden of de patiënt wel de beschreven aandoening heeft en niet een andere aandoening binnen dezelfde ICPC-code.

Verkrijgbaarheid

De tabel wordt voor huisartsen meegeleverd met hun HIS, en via de HIS leverancier up-to-date gehouden. Via deze pagina is een inkijkexemplaar van de tabel te downloaden.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer via: referentiemodel@nhg.org

van het NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg