Medisch gegeven Preventietraject

Publieksversie

Een specifieke patiënt doorloopt een eigen preventietraject, dat is opgebouwd uit een aantal preventiestappen uit een preventieprogramma, speciaal afgestemd op de situatie van deze patiënt.

Door het preventietraject van een patiënt te bekijken wordt een beeld verkregen van de preventieve zorg die reeds is verleend (of de voorbereiding daarop die is gedaan), met welk resultaat dit is gedaan, en wat de eerstvolgende stap is die voor de patiënt is ingepland.

Het preventietraject ligt niet van te voren vast: de volgende preventiestap wordt bepaald op basis van het resultaat van de net uitgevoerde stap (zie hiervoor ook de beschrijving bij het preventieprogramma). Overigens kan altijd worden afgeweken van de geplande volgorde in het preventietraject van een patiënt, bijvoorbeeld wanneer de patiënt al op de praktijk is vanwege een andere afspraak en de griepvaccinatie gelijk wordt uitgevoerd, terwijl de uitnodiging hiervoor nog niet verstuurd is.

Nadat een preventieprogramma in de praktijk is gestart, kunnen preventietrajecten voor individuele patiënten gestart worden. Dit zal meestal gebeuren voor een hele groep patiënten tegelijk, wanneer na het starten van het preventieprogramma de deelnemersgroep geselecteerd wordt uit de praktijkpopulatie. Hierbij wordt voor verschillende patiënten een nieuw preventietraject gestart en meteen de eerste preventiestap uitgevoerd (waarin het resultaat van de selectie wordt vastgelegd). Een preventietraject kan echter ook rechtstreeks voor een individuele patiënt worden gestart, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe patiënt in een praktijk komt met een al lopend preventieprogramma.

Aan een preventietraject van een patiënt kan een preventiestap worden toegevoegd. Dit gebeurt ofwel direct vanuit het preventietraject voor deze ene patiënt, ofwel voor meerdere patiënten tegelijkertijd vanuit het preventieprogramma.

Preventietraject

De preventiestappen, die een patiënt heeft doorlopen binnen één preventieprogramma.

Begrippen