Dossierdeel Preventie

Publieksversie

Binnen het dossierdeel Preventie worden de preventiegegeven van één patiënt bijgehouden. Per Preventieprogramma zijn de stappen vastgelegd in de preventietrajecten van de patiënt.

In Preventie is te zien of de patiënt is geïndiceerd voor een preventieprogramma, en zo ja, voor welk programma. Ook kan hier worden vastgelegd wat het resultaat is van de uitvoering van een stap uit het preventieprogramma (bijvoorbeeld een weigering van de patiënt voor deelname aan het preventieprogramma griepvaccinatie vastleggen).

Beheerde Medische Gegevens:

Preventiegegeven

Nadat een preventiestap is uitgevoerd, wordt de in die stap verkregen informatie die van belang is voor de uitvoering van het preventieprogramma waar de patiënt aan deelneemt, vastgelegd in zijn patiëntendossier als preventiegegeven. 

Meer over Preventiegegeven

Preventietraject

Een specifieke patiënt doorloopt een eigen preventietraject, dat is opgebouwd uit een aantal preventiestappen uit een preventieprogramma, speciaal afgestemd op de situatie van deze patiënt.

Meer over Preventietraject

Begrippen