Begrip Derde

Publieksversie

Een instelling of een persoon buiten de huisartsenpraktijk die benaderd kan worden vanuit de huisartsenpraktijk in het kader van patiëntenzorg. 

De geadresseerde in uitgaande berichten en de afzender van binnenkomende brieven is een derde (ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, specialisten, huisartsen, apotheken en andere zorgverleners).