Dossierdeel Contra-indicaties en overgevoeligheden

Publieksversie

In dit dossierdeel worden contra-indicaties en medicatie-overgevoeligheden beheerd.

De gegevens die in dit dossierdeel worden beheerd spelen een rol bij de medicatie-bewaking. Het gaat niet om niet indicaties die een contra-indicatie zijn voor een niet-medicamenteuze behandeling. De gegevens worden vaak via andere dossierdelen ingevuld (bijvoorbeeld bij het wijzigen van medicatie, het vastleggen van een ICPC bij een episode of SOEP-verslag, of bij het vastleggen van een behandeling).

Beheerde Medische Gegevens:

Contra-indicatie

Een contra-indicatie wordt gecodeerd vastgelegd. Wanneer bij het voorschrijven een geneesmiddel wordt gekozen, wat een patiënt met deze contra-indicatie beter niet kan krijgen, zal de medicatiebewaking dit signaleren. De contra-indicaties worden getoond bij het overzicht van actuele medicatieafspraken en zijn belangrijke gegevens in de medicatie-overdracht.

Meer over Contra-indicatie

Medicatie-overgevoeligheid

Een medicatie-overgevoeligheid beschrijft een overgevoeligheid van een patiënt voor een geneesmiddel, een stof of een geneesmiddelengroep, waarmee rekening gehouden moet worden bij het voorschrijven van medicatie.

Meer over Medicatie-overgevoeligheid

Begrippen