U bent hier

Medisch gegeven Profylaxe

publieksversie 2020

De aanduiding dat een patiënt mogelijk in aanmerking komt voor een voorzorgsmaatregel wordt vastgelegd met een Profylaxe. Een bekend voorbeeld is 'endocarditisprofylaxe'.

De omschrijving van de profylaxe, bijvoorbeeld 'endocarditisprofylaxe', wordt is een keuze uit de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56). Een Profylaxe die in de NHG-Tabel Profylaxe vervallen is, kan niet meer nieuw worden vast gelegd.

Aan welke voorzorgsmaatregelen men kan denken is te vinden in ‘Toelichting’ bij de profylaxe in de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56). Bij het vastleggen en raadplegen van Profylaxe wordt de toelichting uit de meest actuele tabel getoond. Als een vervallen Profylaxe in het verleden is vast gelegd, kan de zorgverlener nog wel de actuele toelichting bij deze profylaxe raadplegen.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page