U bent hier

Medisch gegeven Profylaxe

publieksversie 2019

De aanduiding dat een patiënt mogelijk in aanmerking komt voor een voorzorgsmaatregel wordt vastgelegd met een Profylaxe. Een bekend voorbeeld is 'endocarditisprofylaxe'.

De omschrijving van de profylaxe, bijvoorbeeld 'endocarditisprofylaxe', wordt is een keuze uit de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56).

Aan welke voorzorgsmaatregelen men kan denken is te vinden in ‘Toelichting’ bij de profylaxe in de NHG-Tabel Profylaxe (tabel 56). Bij het vastleggen en raadplegen van Profylaxe wordt deze toelichting uit de tabel getoond.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page