Dossierdeel Profylaxe en voorzorg

Publieksversie

In dit dossierdeel wordt Profylaxe beheerd. In dit dossierdeel legt de zorgverlener profylaxe vast. Daarnaast kan hij hier Profylaxe raadplegen.

Het vastleggen van informatie in andere dossierdelen (bijvoorbeeld het vastleggen van een ICPC bij een episode of bij een SOEP-verslag, of het vastleggen van een behandeling of een medicatieafspraak) kan aanleiding zijn voor het vastleggen van profylaxe. Het systeem geeft hierbij ondersteuning.

Bij het raadplegen van profylaxe ziet de zorgverlener de toelichting uit de meest actuele versie van tabel Profylaxe, waarin mogelijke maatregelen zijn beschreven(bijvoorbeeld dat in het geval van koorts of een bijtwond antibiotica voorgeschreven moeten worden én dat in het geval van verre reizen malariaprofylaxe extra aandacht verdient).

Het dossierdeel Profylaxe biedt een overzicht van de actuele Profylaxe.

Beheerde Medische Gegevens:

Profylaxe

De aanduiding dat een patiënt mogelijk in aanmerking komt voor een voorzorgsmaatregel wordt vastgelegd met een Profylaxe. Een bekend voorbeeld is 'endocarditisprofylaxe'.

Meer over Profylaxe

Begrippen