Medisch gegeven Familie-anamnestisch gegeven

Publieksversie

In een familie-anamnestisch gegeven wordt per aandoening vastgelegd bij welk familielid deze aandoening voorkomt, op welke leeftijd de aandoening bij het familielid is geconstateerd en op welke leeftijd die daaraan is overleden. Ook bestaat de mogelijkheid om de afwezigheid van bepaalde ziekten in de familie vast te leggen. Het is niet verplicht alle gegevens in te voeren, omdat deze niet altijd allemaal bekend zijn.

De huisarts wordt ondersteund bij het registreren van een familie-anamnestisch gegeven wanneer hij een nieuwe episode vastlegt. Indien de ICPC-code uit de episode-titel een belaste familieanamnese impliceert (volgens de NHG-Tabel 76 ICPC en familie-anamnestisch gegeven), wordt aan de huisarts gevraagd of hij een familie-anamnestisch gegeven wil vastleggen. Als dit het geval is, krijgt de huisarts vervolgens een voorzet voor het vast te leggen familie-anamnestisch gegeven.

Bij het vastleggen van een nieuw familie-anamnestisch gegeven kan de zorgverlener aangeven welke aandoening in de familie voorkomt. Deze aandoening wordt voorzien van de bijbehorende ICPC-code. De zorgverlener kan hiervoor zoeken naar de juiste ICPC uit NHG-Tabel 24 ICPC. Indien de huisarts een voorzet heeft gekregen op basis van de ICPC kiest hij deze uit de voorgestelde ICPC-codes uit NHG-Tabel 76 ICPC en familie-anamnestisch gegeven.

Niet altijd zijn patiënten in staat deze informatie tot in detail aan te leveren (‘’vader had het aan zijn hart’’). Dan volstaat het registreren van de betrokken tractus (cardiovasculaire tractus ‘K'). Voor het vastleggen van de familierelatie is in het systeem de NHG-Tabel 43 Familierelaties aanwezig.

De gebruiker wordt ondersteund bij het vastleggen van diagnostische bepalingen over de familieanamnese. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NHG-Tabel 51 Koppeltabel familieanamnese en bepalingen.