U bent hier

Dossierdeel Diagnostiek

publieksversie 2022

De huisarts legt hier aanvragen en uitslagen vast voor (laboratorium) bepalingen. Ook met de patiënt afgesproken persoonlijke streefwaarden horen hier thuis. Het dossierdeel biedt duidelijke overzichten van uitslagen.

Aanvragen, Uitslagen en Persoonlijke streefwaarden worden met behulp van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen (tabel 45) vastgelegd. Daarnaast kunnen eigen aanvullingen op de tabel worden gebruikt, vastgelegd in een lokale keuzelijst. Hoewel deze tabel in opzet bedoeld is om gegevens over onderzoek vast te leggen, zijn er in de loop der tijd ook anamnestische gegevens (zoals rookstatus) of andersoortige informatie (bijvoorbeeld hoofdbehandelaarschap) aan toegevoegd.

Aanvragen worden bij het afsluiten van het dossierdeel per instelling gezamenlijk afgedrukt of als elektronisch bericht gestuurd, bijvoorbeeld naar een microbiologisch laboratorium of radiologieafdeling.

Het vastleggen van uitslagen van aangevraagde bepalingen, van eigen uitgevoerde bepalingen en uitslagen van derden is mogelijk.

Wanneer een externe uitslag via een bericht komt, gaat het systeem na of er een aanvraag is met dezelfde bepaling code. Bij een positieve match wordt uit de aanvraag gehaald bij welke episode de uitslag hoort en wordt de aanvraag door het systeem verwijderd. Als de uitslag via een andere code in het systeem is vastgelegd, kan de gebruiker zelf de bijbehorende aanvraag verwijderen. Anders zou de aanvraag steeds aanwezig blijven in het HIS, en dat is niet de bedoeling.

Voor het vastleggen van meerdere uitslagen in het kader van een bepaald doel maakt de huisarts of POH gebruik maken van voorkeurslijstjes. Hiervoor zijn clusters van bepalingen beschikbaar in de NHG-Tabel Bepalingenclusters (tabel 48). De medewerker kan op basis van een ICPC of omschrijving zoeken welke relevante bepalingenclusters aanwezig zijn. Het HIS biedt op basis van het gekozen cluster een invoermogelijkheid voor de uitslagen van de bepalingen uit het cluster. Ook eigen samengestelde invoerlijsten zijn mogelijk.

De gebruiker heeft de beschikking over overzichten, waarmee hij een compleet beeld krijgt van alle uitslagen. Bij een uitslag is zichtbaar of hier een document (bijvoorbeeld een hartfilmpje bij de tekstuele uitslag van een ECG) bij hoort. In dat geval is het document in te zien via de uitslag. Ook is het mogelijk om een grafisch overzicht te verkrijgen van bijvoorbeeld het verloop van een uitslag van de bepaling in de loop van de tijd.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page