Dossierdeel Correspondentie

Publieksversie

Het dossierdeel Correspondentie bevat de functionaliteit voor het vastleggen en naslaan van inkomende en uitgaande brieven. In dit dossierdeel kunnen ook concepten (concept-brieven) worden aangemaakt.

Bij het openen van het dossierdeel Correspondentie wordt een overzicht getoond van alle brieven, en een overzicht van de klaarliggende inkomende en uitgaande concept-brieven. Onder brieven vallen niet alleen traditionele brieven, zoals een verwijsbrief, maar ook andere soortige correspondentie zoals een onderzoeksaanvraag of een ontvangen consultatieverslag. In het overzicht is herkenbaar of het gaat om een inkomende of uitgaande (concept)brief, bij welke episode deze hoort, de datum van de brief, van of voor welke discipline deze bestemd is, wat voor soort correspondentie het betreft en of een brief deel uitmaakt van een verwijstraject. Het is mogelijk om op deze kenmerken te filteren. De klaarliggende inkomende en uitgaande concepten zijn te verwerken tot definitieve brieven. 

Functionaliteit

Functie openen

  • Het systeem toont een van de aanwezige brieven met duidelijk onderscheid tussen de inkomende en uitgaande brieven.  
  • Het systeem toont de aanwezige concept-brieven met duidelijk onderscheid tussen inkomende en uitgaande brieven.
  • Het overzicht met brieven is te filteren en te sorteren op soort derden en categorie (soort correspondentie).
  • Vanuit dit overzicht kan een (concept) brief worden geselecteerd en kunnen er acties op worden uitgevoerd (zie de methoden).

Beheerde Medische Gegevens:

Brief

Er zijn twee soorten brieven: Inkomende brief, en Uitgaande brief

Meer over Brief

Inkomende brief

Een concept-inkomende-brief bevat informatie van derden. Daarom mag de briefinhoud niet worden veranderd of aangepast. Wel mag een medisch medewerker een samenvatting (bijvoorbeeld de conclusie van de brief) maken en deze opslaan naast of zonder de  binnengekomen brief. Als een medisch medewerker een concept-inkomende-brief definitief opslaat, is het vanaf dat moment een ‘inkomende brief’.

Meer over Inkomende brief

Uitgaande brief

Een uitgaande brief bevat de inhoud (daadwerkelijke tekst), de geadresseerde en aanvullende kenmerken zoals de categorie en verzendwijze.

Meer over Uitgaande brief

Begrippen