Medisch gegeven Zorgafspraak

Publieksversie

Een zorgafspraak beschrijft de actie die is afgesproken om het doel te bereiken. 

In de zorgafspraak ligt vast wat de actie is, wie deze actie uit gaat voeren, welke zorgverlener zorgt voor het monitoren hiervan (coördinator) en hoe deze actie wordt geëvalueerd. Daarbij kan ook een datum voor de volgende evaluatie worden vastgelegd.

Zorgafspraak

Een tussen een zorgverlener en de patiënt afgesproken actie om een doel te behalen.

Begrippen