U bent hier

Dossierdeel Episodes

publieksversie 2020

Een overzicht van episodes en het bijbehorende beleid geeft de huisarts meteen een goed beeld van de actuele en belangrijke gezondheidsproblemen van een patiënt. In dit dossierdeel is functionaliteit aanwezig om episodes vast te leggen en te beheren (verwijderen, aanpassen, ordenen) evenals het bijbehorende beleid.

In een overzicht worden alle alle episodebundels (met de episodes die daar onder vallen), alle andere open episodes en de afgesloten episodes met een attentievlag weergegeven. Afgesloten episodes zonder attentievlag kunnen in tweede instantie worden weergegeven.

Episodebundels

In het overzicht worden episodes, die onder dezelfde bundel vallen, bij elkaar getoond. Het overzicht laat de episodebundels zien, wanneer er tenminste 2 episodes uit de bundel aanwezig zijn. Om episodes in HIS’en en de Centrale Huisartsenposten op dezelfde wijze te kunnen tonen, zijn standaard episodebundels vastgesteld (NHG-Tabel Episodebundels, tabel 57).

De episodes in de bundel worden direct getoond onder de naam van de bundel, of de medewerker ziet alleen de namen van de bundels en kan de bijbehorende episodes vervolgens inzien na ‘openklappen’. Dit kan op medewerker of praktijkniveau worden ingesteld.

Ordening episodes

Bij de open episodes worden episodes met een attentievlag bovenaan getoond. Een medisch medewerker kan de volgorde van de episodes binnen de onderverdeling open episodes met attentievlag en open episodes zonder attentievlag zelf aanpassen.

In het overzicht worden naast episodebundels en andere open episodes, de afgesloten episodes met attentievlag meteen getoond. Ook hierin kan de huisarts de volgorde aanpassen.

De huisarts kan vanuit dit overzicht episodes toevoegen of aanpassen. De afgesloten episodes zonder attentievlag kunnen in tweede instantie worden weergegeven, ook weer in de volgorde, die huisarts heeft aangegeven.

Historie episode

De historie van een episode wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het episodelabel van de onderliggende episode-items die in de loop der tijd zijn vastgelegd. Dit staat verder uitgewerkt in dossierdeel Deelcontacten.

Beleid

In een overzicht van episodes wordt ook het bij de episode horende beleid getoond. De historie van het Beleid bij een episode kan zichtbaar worden gemaakt.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page