U bent hier

Dossierdeel Episodes

publieksversie 2018

Een overzicht van episodes en het bijbehorende beleid geeft de huisarts meteen een goed beeld van de actuele en belangrijke gezondheidsproblemen van een patiënt. Van daaruit kan hij de Episodes bijhouden.

In dit dossierdeel is de functionaliteit beschikbaar voor het vastleggen en beheren van episodes en het bijbehorende beleid.

In een overzicht worden alle open episodes en de afgesloten episodes met een attentievlag weergegeven. Bij de open episodes worden episodes met een attentievlag bovenaan getoond. Afgesloten episodes zonder attentievlag kunnen in tweede instantie worden weergegeven. Een medisch medewerker kan de volgorde van de episodes binnen de onderverdeling open episodes met attentievlag, open episodes zonder attentievlag, afgesloten episodes met attentievlag en afgesloten episodes zonder attentievlag zelf aanpassen. De huisarts kan vanuit dit overzicht episodes toevoegen of aanpassen.

In het overzicht van episodes is duidelijk zichtbaar welke episodes behoren tot een episodebundel.

De historie van een episode wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het episodelabel van de onderliggende episode-items die in de loop der tijd zijn vastgelegd. Dit staat verder uitgewerkt in dossierdeel Deelcontacten.

In een overzicht van episodes wordt ook het bij de episode horende beleid getoond. De historie van het Beleid bij een episode kan zichtbaar worden gemaakt.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page