Dossierdeel Episodes

Publieksversie

Een overzicht van episodes en het bijbehorende beleid geeft de huisarts meteen een goed beeld van de actuele en belangrijke gezondheidskwesties van een patiënt. In dit dossierdeel is functionaliteit aanwezig om episodes vast te leggen en te beheren (verwijderen, aanpassen, ordenen) evenals het bijbehorende Beleid.

In een overzicht worden alle episodebundels (met de episodes die daar onder vallen), alle andere open episodes en de afgesloten episodes met een attentievlag weergegeven. Afgesloten episodes zonder attentievlag kunnen in tweede instantie worden weergegeven.

Episodebundels

In het overzicht worden episodes, die onder dezelfde bundel vallen, bij elkaar getoond. Het overzicht laat de episodebundel zien, wanneer er tenminste 2 Episodes uit de bundel aanwezig zijn. Om Episodes in HIS’en en de Centrale Huisartsenposten op dezelfde wijze te kunnen tonen, zijn standaard episodebundels vastgesteld (NHG-Tabel Episodebundels, tabel 57).

De Episodes in de bundel worden direct getoond onder de naam van de bundel, of de medewerker ziet alleen de namen van de bundels met het beleid van de gebundelde episodes. Hij kan de bijbehorende Episodes vervolgens inzien na ‘openklappen’. Dit kan op medewerker of praktijkniveau worden ingesteld.

Ordening episodes

Bij de open episodes worden episodes met een attentievlag bovenaan getoond. Een medisch medewerker kan de volgorde van de episodes binnen de onderverdeling open episodes met attentievlag en open episodes zonder attentievlag zelf aanpassen.

In het overzicht worden naast episodebundels en andere open episodes, de afgesloten episodes met attentievlag meteen getoond. Ook hierin kan de huisarts de volgorde aanpassen.

Zoeken

De zorgverlener heeft de mogelijkheid om het volledige overzicht van episodes (open en gesloten episodes en episodes met en zonder attentiewaarde) op basis van ICPC-code te filteren op een of meerdere tracti (ICPC-hoofdstukken). Daarnaast is het mogelijk om binnen de volledige overzicht van episodes te zoeken naar een specifieke ICPC-code.

Beleid

In een overzicht van Episodes wordt ook het bij de Episode horende Beleid getoond. Bij een ingeklapte bundel is het Beleid van de bijbehorende Episodes zichtbaar bij die bundel. Als je de bundel ‘openklapt’ worden de episodes met hun beleid getoond. De historie van het Beleid bij een Episode kan zichtbaar worden gemaakt.

Overzicht van episodes

Het overzicht van episodes geeft een opsomming van relevante gezondheidskwesties (klachten en diagnosen). Vanuit dit overzicht kan een episode geselecteerd worden om de vastgelegde gegevens bij de episode in te zien. Ook is daarbij zichtbaar te maken wat de historie van de episode was. Dit staat beschreven bij het Dossierdeel Deelcontacten.

Beheerde Medische Gegevens:

Episode

Een episode heeft een titel (naam en een ICPC). Bij een episode kan een beleid worden vastgelegd. Een episode groepeert de episode-items die bij de gezondheidskwestie horen.

Meer over Episode

Beleid

Een vastgelegd beleid hoort bij één episode. Beleid is géén episode-item, omdat alleen de meest recente versie van belang is en veranderingen in de tijd van ondergeschikt belang zijn.

Meer over Beleid

Begrippen