U bent hier

Episode versus Diagnose

publieksversie 2020

Het begrip episode en diagnose lijken in eerste instantie op elkaar. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen. Deze pagina beschrijft hoe episode zich verhoudt tot diagnose.

Diagnose

Een diagnose is de vaststelling van een aandoening door een arts op een bepaald moment. Deze vaststelling wordt gedaan op basis van 'diagnostiek' aan de hand van objectieve en subjectieve bevindingen. Na verloop van tijd kan het zijn dat de diagnose wordt bijgesteld. Dat kan zijn omdat de aandoening zich heeft ontwikkeld (bijvoorbeeld van een rhinitis naar een rhinosinusitis), of doordat het inzicht is veranderd, bijvoorbeeld door aanvullende diagnostiek. Er wordt dan opnieuw een diagnose vastgesteld op een bepaald moment door de arts.

Episode

Een episode heeft een bredere betekenis dan diagnose en kent twee invalshoeken.

  • Ten eerste beschrijft een episode een periode van zorg met betrekking tot een gezondheidsvraagstuk. Een episode start wanneer de patiënt zich voor het eerst met het probleem bij de huisarts meldt. De medische gegevens uit deelcontacten die in het kader van het gezondheidsprobleem plaatsvinden zijn aan de episode gekoppeld.
  • Ten tweede duidt de episode het gezondheidsvraagstuk met de episode-titel. Dat is vergelijkbaar met diagnose, met twee verschillen. Om te beginnen wordt het gezondheidsvraagstuk vaak in eerste instantie vaak geduid met de klacht waarmee de patiënt zich presenteert, daarna vaak met een diagnose. Verder is de episode-titel dynamisch: onder invloed van nieuwe inzichten of door het beloop van de aandoening kan de huisarts een andere diagnose stellen.

Diagnose in het HIS-Referentiemodel

Een klacht en een diagnose worden beide gecodeerd vastgelegd met een ICPC-code met mogelijk een tekstuele toevoeging in de episode-titel. Er is dus niet een informatie eenheid "diagnose" in het HIS.

In de episodelijst worden relevante gezondheidsproblemen opgesomd (klachten en diagnosen). De historie van de episode-titel is terug te vinden in de episode-labels van de medische gegevens die aan de episode zijn gebonden. Daarnaast kunnen in het SOEP-verslag (ICPC-E en ICPC-S) diagnosen en klachten worden vastgelegd die niet per se in een episode-titel zijn terug te vinden.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page