Medisch gegeven Probleem

Publieksversie

Bij een probleem in het zorgplan wordt vastgelegd waar de patiënt mee zit en waar hij met ondersteuning vanuit de zorg verandering in zou willen brengen. Dit is een andere betekenis dan de term ‘probleem’ uit probleemgeoriënteerde registratie of een episode met ‘probleemstatus’. Daarin staat een probleem voor een medisch gezondheidsprobleem.

Aan de hand van aandachtsgebieden wordt geïnventariseerd tegen welke problemen de patiënt in het dagelijks leven aanloopt. Aan de hand van deze problemen kunnen doelen worden vastgesteld.

Probleem

Belemmering waar de patiënt mee zit en waar de zorgverlener met de patiënt afspraken over maakt.

Het probleem in het zorgplan wordt omschreven in vrije tekst zodat deze ook voor de patiënt duidelijk is.

Begrippen