Dossierdeel Contactpersonen

Publieksversie

Binnen dossierdeel Contactpersonen worden contactpersonen van de patiënt met hun bijbehorende NAW-gegevens en hun mogelijke rol in de patiëntvertegenwoording beheerd.

Binnen de contactpersonen kan de vertegenwoordiger aangewezen worden. Bij een minderjarige kunnen hooguit 2 vertegenwoordigers worden aangewezen en bij een meerderjarige slechts één. Als voor de 18e verjaardag een vertegenwoordiger is vastgelegd, wordt vanaf de 18e verjaardag bij het tonen van de vertegenwoordiger aangegeven dat deze voor de 18e verjaardag van de patiënt is vastgelegd, waarmee dit achterhaalde informatie is. Actualisatie van de informatie over de vertegenwoordiger is dan gewenst.

Bij het overzicht van contactpersonen worden contactpersonen met een attentievlag als eerste weergegeven.

Beheerde Medische Gegevens:

Contactpersoon

Contactpersoon bevat de naam en contactgegevens alsook de relatie van de contactpersoon tot de patiënt. Ook kan de reden worden aangegeven de contactpersoon van rechtswege eventueel de rol van de vertegenwoordiger op zich kan nemen en of iemand daadwerkelijk is aangewezen als vertegenwoordiger.

Meer over Contactpersoon

Begrippen