U bent hier

Medisch gegeven Contactpersoon

publieksversie 2021

Contactpersoon bevat de NAW-gegevens van een contactpersoon van de patiënt, de relatie van de betrokkene tot de patiënt, de reden waarom de contactpersoon eventueel de rol van de vertegenwoordiger op zich kan nemen en of iemand daadwerkelijk is aangewezen als vertegenwoordiger.

De medewerker licht de relatie van de contactpersoon tot de patiënt toe in vrije tekst (dochter, zus, buurvrouw, sleutelbeheerder).

De medewerker kan ook de categorie op basis waarvan een contactpersoon in aanmerking komt om op te treden als vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid vastleggen. Hiervoor wordt de NHG-Tabel Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt gebruikt.

Ook kan worden aangegeven dat een contactpersoon daadwerkelijk is aangewezen als patiënt vertegenwoordiger.

Het is mogelijk om bij een contactpersoon een toelichting in vrije tekst te geven (bijvoorbeeld: bij vader dat deze zelf arts is).

Als de contactgegevens van een contactpersoon wijzigen of als een vertegenwoordiger niet langer de belangen van de patiënt behartigt past de medewerker de contactgegevens aan of geeft aan dat de vertegenwoordiging stopt. De historie hiervan is in te zien.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page