Medisch gegeven Contactpersoon

Publieksversie

Contactpersoon bevat de naam en contactgegevens alsook de relatie van de contactpersoon tot de patiënt. Ook kan de reden worden aangegeven de contactpersoon van rechtswege eventueel de rol van de vertegenwoordiger op zich kan nemen en of iemand daadwerkelijk is aangewezen als vertegenwoordiger.

De medewerker licht de relatie van de contactpersoon tot de patiënt toe in vrije tekst (dochter, zus, buurvrouw, sleutelbeheerder).

De medewerker kan ook de categorie op basis waarvan een contactpersoon in aanmerking komt om op te treden als vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid vastleggen. Hiervoor wordt de NHG-Tabel Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt gebruikt.

Ook kan worden aangegeven dat een contactpersoon daadwerkelijk is aangewezen als patiënt vertegenwoordiger. 

Het is mogelijk om bij een contactpersoon een toelichting in vrije tekst te geven (bijvoorbeeld: bij vader dat deze zelf arts is).

Als de contactgegevens van een contactpersoon wijzigen, een vertegenwoordiger niet langer de belangen van de patiënt behartigt of een persoon niet meer optreedt als contactpersoon past de medewerker de contactpersoon aan. Hij past daarbij de contactgegevens aan, geeft aan dat de vertegenwoordiging stopt of sluit de contactpersoon af. De historie van deze wijzigingen is in te zien. Uitgezonderd hierbij zijn de contactgegevens van een afgesloten contactpersoon: deze contactgegevens worden verwijderd bij het afsluiten, ook in de historie. 

Contactpersoon

Iemand die geen zorgverlener is voor de patiënt en met wie de zorgverlener wel contact op kan nemen rondom de zorgverlening. 

Een contactpersoon hoeft geen actieve rol te spelen bij de zorg voor de patiënt.  

Begrippen